Značky pneumatik

NAJPOPULÁRNEJŠIE ROZMERY PIRELLI PNEUMATÍK
V NASLEDUJÚCOM ZOZNAME NÁJDETE NAŠE NAJPOPULÁRNEJŠIE ROZMERY

PIRELLI
205/55 R16

PIRELLI
225/45 R17

PIRELLI
225/50 R17

PIRELLI
225/40 R18

HISTÓRIA PIRELLI

Počiatky spoločnosti Pirelli siahajú do roku 1872, keď Giovanni Battista Pirelli založil komanditnú spoločnosť „GB Pirelli & C”. v Miláne na výrobu pružného gumového tovaru. Spoločnosť GB Pirelli & C. neskôr zanikla a vznikla komanditná spoločnosť Pirelli & C. 

V roku 1901 sa začala výroba pneumatík. Rast spoločnosti Pirelli bol založený na týchto hlavných faktoroch: technologický rozvoj procesov a výrobkov, podpora konkurencie a silná geografická expanzia. 

V roku 2010 spoločnosť Pirelli dokončila svoju transformáciu na sortiment- „iba pneumatiky, ” keď divíziu Pirelli Broadband Solutions predala a odčlenenila sa od spoločnosti Pirelli & C. Real Estate (v čase registrácie: Prelios SpA). Po vzniku Pirelli bola založená  aj Nadácia Pirelli, ktorej cieľom je zachovávať, chrániť a rozvíjať historické dedičstvo spoločnosti Pirelli a podporovať podnikateľskú kultúru, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou talianskeho kultúrneho dedičstva.