Značky pneumatik

NAJPOPULÁRNEJŠIE ROZMERY PIRELLI PNEUMATÍK
V NASLEDUJÚCOM ZOZNAME NÁJDETE NAŠE NAJPOPULÁRNEJŠIE ROZMERY

PIRELLI
205/55 R16

PIRELLI
225/45 R17

PIRELLI
225/50 R17

PIRELLI
225/40 R18

PIRELLI NA BLOGU ARSPNEU.SK

HISTÓRIA PIRELLI

Počiatky spoločnosti Pirelli siahajú do roku 1872, keď Giovanni Battista Pirelli založil komanditnú spoločnosť “GB Pirelli & C”. v Miláne na výrobu pružného gumového tovaru. Spoločnosť GB Pirelli & C. bola neskôr zlikvidovaná a vznikla komanditná spoločnosť Pirelli & C. 

V roku 1901 sa začala výroba pneumatík a s ňou aj rast založený na týchto hlavných faktoroch: technologický rozvoj procesov a výrobkov, podpora konkurencie a silná geografická expanzia. 

V roku 2010 spoločnosť Pirelli dokončila svoju transformáciu na “čisto pneumatikársku spoločnosť” predajom divízie Pirelli Broadband Solutions a odčlenením spoločnosti Pirelli & C. Real Estate (v čase registrácie: Prelios SpA). V tom istom roku, po svojom vzniku v roku 2009, bola založená Nadácia Pirelli, ktorej cieľom je zachovávať, chrániť a rozvíjať historické dedičstvo spoločnosti Pirelli a podporovať podnikateľskú kultúru, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou talianskeho kultúrneho dedičstva.